Guarnicion për Xhama GRVAJ – 8 mm

Në gjëndje

MBERTHYES XHAMI

L