Guarnicion për Xhama GRVAJ – 2 mm

Në gjëndje

MBERTHYES XHAMI

L