Guarnicion për Xhama GRVAJ – 0 mm

Në gjëndje

MBERTHYES XHAMI

L