Guarnicion për Xhama GRVAJ – 7 mm

Në gjëndje

MBERTHYES XHAMI

L