Guarnicion për Xhama GRVAJ – 6 mm

Në gjëndje

MBERTHYES XHAMI

L