Guarnicion për Xhama GRVAJ – 4 mm

Në gjëndje

MBERTHYES XHAMI

L