Guarnicion për Xhama GRVAJ – 3 mm

Në gjëndje

MBERTHYES XHAMI

L