Guarnicion për Xhama GRVAJ – 1 mm

Në gjëndje

MBERTHYES XHAMI

L