Tubolar Fluckator PVC TBGR150

Në gjëndje

Izolues hidrik, akustik (zhurmat), dhe termik.

L