Tubolar Fluckator PVC – TBIT130

Në gjëndje

Izolues hidrik, akustik (zhurmat), dhe termik.

L