Tubolar Fluckator API – TBITTR

Në gjëndje

Izolim hidrik, akustik dhe termik.

L