Guarnicion për xhamin e jashtëm PISH

Në gjëndje

Izolim termik, hidrik dhe akustik

L