Gomine Qepeni Madhe

Në gjëndje

Gominë për qepenin, për profilin e madh.

L