Gomina për Beton BET 3.5 mm

Sku 1

Në gjëndje

Gominë për mbulimin e fugave e betonit.